Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /wp-includes/class.wp-scripts.php on line 447

Regulamin

Informacje znajdujące się na stronie internetowej oraz wycenach przesłanych drogą elektroniczną nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.

Firma BEST PRINT przy ul.Tarnowska 2b, 61-323 Poznań, nie odpowiada za treść, błędy graficzne oraz merytoryczne zawarte w pracach przesłanych przez Kupującego oraz projektów zakupionych/nabytych od osób/podmiotów trzecich. Nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Kupującego. Jednakże, jeżeli materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, wykonawca może odmówić realizacji zamówienia.

Przesłanie zamówienia oraz plików graficznych drogą mailową traktowane są jako prawomocne oraz jednoznaczne z potwierdzenie zgodności zamówienia. Jeśli klient nie złoży pisemnego zamówienia na SOFT PROOF podgląd elektronicznej impozycyj lub FORM PROOF fizycznej makiety zlecenia zostanie rozpoczęte automatycznie wg. ustalonych terminów.

Sprzedawca nie archiwizuje plików graficznych. Piki zamieszczone na serwerze FTP oraz przesłane przez Kupującego w celu realizacji zlecenia, po upływie 120 dni są usuwane.
Zamówienie przesłane droga mailową lub poprzez serwis internetowy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu BEST PRINT przy ul.Tarnowska 2b, 61-323 Poznań.

Materiały przesłane przez Kupującego do druku powinny być przygotowane według specyfikacji drukarni, zgodnie z przedsłaną  kalkulacją , w przypadku różnić właściwym parametrem będzie format pobrany z nadesłanego przez klienta pliku.

PROOF – jest przykładem kolorystycznym może odbiegać od realnego wydruku wykonanego techniką offsetową oraz cyfrową, każde dodatkowe uszlachetnienie może wpływać na kolorystykę zwłaszcza pokrywanie folią mat, połysk, soft touch. W takich przypadkach różnice kolorystyczne nie będą rozpatrywane jako reklamacje, tylko osobista akceptacja klienta podczas druku będzie poddawana reklamacją.

Sprzedawca nie archiwizuje plików graficznych. Piki zamieszczone na serwerze FTP oraz przesłane przez Kupującego w celu realizacji zlecenia, po upływie 120 dni są usuwane.

Uszkodzenie towaru podczas transportu:
Odbierając przesyłkę należy sprawdzić przy kurierze stan opakowania. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone należy sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, który jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji.
Zanim Państwo podpiszą protokół należy go dokładnie przeczytać. Zdarza się, że kurierzy sporządzają protokół na Państwa niekorzyść zaznaczając, że opakowanie nie ma znaków ostrzegawczych (uwaga nie rzucać) oraz foli bąbelkowej w środku opakowania. Prosimy zwracać na to szczególną uwagę.
W przypadku braku zgłoszenia kurierowi uszkodzonej przesyłki oraz braku protokołu szkody reklamacja nie będzie rozpatrywana.

Sprzedawca informuje, że Kupujący składając zamówienie powinien wziąć pod uwagę fakt, iż:

  1. różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Sprzedawcę biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej przez Sprzedawcę może wynieść do 2 mm,
  2. w wykonanym Produkcie mogą wystąpić przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,3 mm, co wynika z stosowanej przez Sprzedawcę technologii wykonywania Produktu
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Kupującego nie później niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia
  4. Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Kupujący sprawdził zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, Kupujący powinien zażądać od dostarczyciela przesyłki sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki. Niezależnie od powyższego zaleca się aby zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego uszkodzeń Produktu w trakcie transportu dokonać także w sposób ustalony w § 5 ust. 9 Regulaminu, nie później niż w terminie 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez Kupującego.
  5. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki zaleca się, aby Kupujący zaznaczył ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W takim przypadku na liście przewozowym Kupujący powinien także podać datę i godzinę doręczenia, a ewentualne reklamacje zgłaszane z tego tytułu przez Kupującego mogą nie zostać uznane przez Sprzedawcę.

Sprzedawca informuje o możliwości tolerancji zamówionego nakładu +/- 5% całego zamówienia, niedostatki zostaną skorygowane na fakturze o cenę jednostką zamówionego produktu, nadwyżka natomiast nie będzie uwzględniona na dokumencie sprzedaży.

Zamówienie przesłane droga mailową jest równoznaczne z akceptacją regulaminu BEST PRINT przy ul.Tarnowska 2b, 61-323 Poznań

Podaj numer telefonu
Oddzwonimy do Ciebie


popup_zadzwoncieTwój numer telefonu nie będzie wykorzystany w celach marketingowych lub przekazany dalej. Tylko oddzwonimy.